☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Herb Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ewidencje i Rejestry inne

1. Referat Urządu Stany Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 1. księgi urodzeń
 2. księgi małżeństw
 3. księgi zgonów
 4. rejestr małżeństw
 5. ewidencja zaświadczeń małżeństw wyznaniowych ze skutkiem prawnym
 6. ewidencja postanowień,sentencji wyroków
 7. ewidencja przypisków akt stanu cywilnego
 8. archiwum urzędu stanu cywilnego /akta zbiorcze/
 9. rejestr ewidencji ludności
 10. rejestr przedpoborowych
 11. rejestr wyborców
 12. ewidencja wydawanych i utraconych dowodów osobistych
 13. wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej
 14. archiwum dowodowe

Dane zgromadzone w rejestrach Referatu USC i SO podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Referat Finansowy

 1. Depozyty ( dowody finansowe)
 2. Dowody księgowe( wydatki bieżące i majątkowe ? wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 3. Dowody księgowe- wydatki.
 4. Ewidencja dłużników Gminy Miejskiej w rozbiciu na toczące się postępowania przedsądowe, sądowe i egzekucyjne,
 5. Ewidencja należności zahipotekowanych.
 6. Ewidencja tytułów wykonawczych urzędów pozamiejscowych.
 7. Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 8. Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych.
 9. Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku rolnym.
 10. Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
 11. Hipoteka przymusowa.
 12. Listy płac dotyczące wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.
 13. Ewidencja dochodów z majątku Skarbu Państwa.
 14. Ewidencja dochodów z tytułu dzierżawy.
 15. Ewidencja tytułów z tytułu użytkowania gruntów gminy.
 16. Ewidencja informacji podatkowych.
 17. Ewidencja odwołań i zażaleń od osób prawnych.
 18. Ewidencja odwołań i zażaleń od osób fizycznych.
 19. Ewidencja podatników podatku od nieruchomości .
 20. Ewidencja podatników podatku od środków transportowych.
 21. Ewidencja podatników podatku rolnego.
 22. Ewidencja ulg podatkowych.
 23. Ewidencja wezwań do zapłaty.
 24. Ewidencja wystawionych upomnień ? podatek leśny od osób fizycznych.
 25. Ewidencja wystawionych upomnień ? podatek leśny od osób prawnych.
 26. Ewidencja wystawionych upomnień ? podatek od nieruchomości od osób fizycznych.
 27. Ewidencja wystawionych upomnień ? podatek rolny od osób prawnych.
 28. Ewidencja wystawionych upomnień ? podatek rolny od osób fizycznych.
 29. Podatek od nieruchomości osób prawnych ? postanowienia o zarachowaniu wpłaty.
 30. Podatek od nieruchomości osób prawnych ? stwierdzenie nadpłaty.
 31. Rejestr decyzji ustalających wymiar podatku leśnego.
 32. Rejestr decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne.
 33. Rejestr postanowień o zarachowaniu wpłat ? podatek od nieruchomości.
 34. Rejestr postanowień o zarachowaniu wpłat podatku leśnego.
 35. Rejestr postanowień o zarachowaniu wpłat podatku od nieruchomości osób fizycznych.
 36. Rejestr postanowień o zarachowaniu wpłat podatku rolnego.
 37. Rejestr tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości od osób prawnych.
 38. Rejestr ulg dotyczących podatku leśnego.
 39. Rejestr ulg dotyczących podatku od nieruchomości.
 40. Rejestr ulg dotyczących podatku rolnego.
 41. Rejestr wymiarowy decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób prawnych.
 42. Rejestr wymiarowy decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osób fizycznych.
 43. Rejestr wymiarowy decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym osób fizycznych.
 44. Rejestr zaświadczeń.
 45. Rejestr zgłoszeń podatkowych ? podatek od środków transportowych od osób fizycznych.
 46. Rejestr zgłoszeń podatkowych ? podatek od środków transportowych od osób prawnych.
 47. Rejestr umów o inkaso opłaty uzdrowiskowej.

3. Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Przeciwpożarowa

 1. Rejestr wezwań do wykonywania świadczeń
 2. Rejestr wydanych decyzji do wykonywania świadczeń.
 3. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa.
 4. Rejestr kart przydziału dla formacji obrony cywilnej.
 5. Rejestr kart powołania.
 6. Rejestr kart powołania do odbycia ćwiczeń lub szkolenia w formacji obrony cywilnej.

Wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową ? art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Informacja zawierająca dane statystyczne dotyczące złożonych oświadczeń (na wniosek).

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Wytworzył:
Jolanta Bobak
Udostępnił:
Tomasz Chmielowiec
(2007-04-12 13:03:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Chmielowiec
(2007-04-25 10:09:46)
 
 
ilość odwiedzin: 1715226

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X