☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Herb Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ewidencje i Rejestry ogólnodostępne

1. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Rejestr dzierżaw- udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 2. Rejestr zbytych gruntów niezabudowanych-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 3. Rejestr gruntów zabudowanych- udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 4. Rejestr gospodarstw domowych-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 5. Rejestr gospodarstw rolnych-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 6. Rejestr użytkowników wieczystych-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 7. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8b
 8. Rejestr decyzji olokalizacji celu publicznego-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8b.

2.Referat Organizacyjny

 1. Analizy oceny skarg i wniosków- udostępniony telefonicznie lub do wglądu w pok nr 5
 2. Rejestr skarg, wnioskówi interwencji (Centralny Rejestr Skarg) ? udostępniany telefonicznie lub do wglądu pok nr 5.
 3. Kontrole jednostek podległych przeprowadzone przez organy gminy- dane udostępniane na wniosek
 4. Kontrole wewnętrzne -dane udostępniane na wniosek
 5. Kontrole zewnętrzne jednostek podległych -dane udostępniane na wniosek
 6. Kontrole zewnętrzne własnej jednostki - dane udostępniane na wniosek
 7. Plany kontroli,inspekcji i lustracji- dane udostępniane na wniosek
 8. Współdziałanie z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości-dane udostępniane na wniosek
 9. Rejestr zamówień publicznych- udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 3.
 10. Rejestr umów-udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 3.
 11. Rejestr zleceń -udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 3.
 12. Ewidencja zarządzeń Burmistrza Miasta ? udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 2.
 13. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta -udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 2.
 14. Rejestr uchwał Rady Miasta -udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 2.
 15. Rejestr aktów prawa miejscowego- udostępniany telefonicznie lub do wglądu pok nr 2.

3.Referat Promocji Gminy, Sportu, Kultury i Turystyki ? Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

 1. Ewidencja działalności gospodarczej.
 2. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.
 4. Rejestr instytucji kultury.
 5. Wykaz kart ewidencyjnych obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Świeradów-Zdrój.
 6. Ewidencja Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.
 7. Rejestr pracowników młodocianych.

4.Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. Rejestr psów.
 2. Badania, analizy i ocena jakości środowiska.
 3. Orzecznictwo administracyjne w zakresie szkodliwości dla środowiska.
 4. Odpady niebezpieczne.
 5. Odpady inne niż niebezpieczne.
 6. Akcje sanitarno-porządkowe.
 7. Oświetlenie ulic.
 8. Nadzór i kontrola inwestycji w zakresie ochrony środowiska.
 9. Eksploatacja ujęć wody i wodociągów.
 10. Nadzór nad organizacją dróg.
 11. Zarządzanie siecią dróg.
 12. Utrzymanie dróg, mostów i przejazdów.
 13. Wycinka drzew i krzewów.
 14. Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

5. Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Przeciwpożarowa

 1. Rejestr wydanych kart drogowych i sprzętu dla OSP.
 2. Rejestr wydanych zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.


Wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową ? art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Informacja zawierająca dane statystyczne dotyczące złożonych oświadczeń (na wniosek).

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Wytworzył:
Jolanta Bobak
Udostępnił:
Tomasz Chmielowiec
(2007-03-26 20:13:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Chmielowiec
(2007-04-25 10:10:48)
 
 
ilość odwiedzin: 1684703

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X